หน้าแรก
ภาพรวมธุรกิจ
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
น้ำมันรำข้าวกับการประกอบอาหาร
เมนูสุขภาพ
งานวิจัยต่างๆ
กิจกรรม-ข่าว
ถาม-ตอบ
ร่วมงานกับเรา
Download
ติดต่อเรา

 

 

ภาพรวมธุรกิจ บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด

 

 

บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวดิบและรำสกัดน้ำมันตรา TRJ เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ณ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อให้ได้วัตถุดิบรำข้าวที่สดใหม่ มีคุณภาพดี เข้าสู่กระบวนการผลิตพร้อมกันนี้ยังดำเนินการผลิต ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและใส่ใจควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่องโดยทีมงานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเชี่ยวชาญ

ปัจจุบันบริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด มีกำลังการใช้วัตถุดิบรำข้าวประมาณ 200,000 ตันต่อปี นับเป็นผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวดิบและรำสกัดน้ำมันรายใหญ่ มีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

บริษัทฯ มีปณิธานที่จะพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันรำข้าวดิบ รำสกัดน้ำมัน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ จากรำข้าว ให้มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับรำข้าวและข้าวเปลือกแก่ชาวนาไทย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรับรองระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) จาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001: 2000 จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

 
 
 

 

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
รำสกัดน้ำมัน TRJ

น้ำมันรำข้าวดิบ

 

 

 

 
Product Contact us FAQ Research News & Activites Job Download

Copyright 2005 Thai Edible Oil Co.,Ltd. All rights reserved.

 

Thai Thai Product Contact us FAQ Research News & Activites Job Download